Materiały i Pomoce Dydaktyczne
Szkolenia i Doradztwo
Współpraca Wykładowców
Wzór Sylabusa
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Wykładowcy
Wykładowcy


Wykładowców lub kandydaci na wykładowców przedsiębiorczości w szkołach wyższych korzyści włączenia się do Sieci korzystają z następujących form wsparcia.

  • Dostęp do wskazówek metodycznych i dodatkowych materiałów dla wykłądowców na portalu a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk poprzez udział w okresowych seminariów i konferencji
  • Szkolenie i doradztwo dla wykładowców i konsultantów w zakresie wdrażania przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej
  • Dostęp do materiałów dydaktycznych dla studentów (uczestników programów szkoleniowych) zamieszczonych na portalu wspomagających proces dydaktyczny w zakresie podstawowych przedmiotów Przedsiębiorczość innowacyjna oraz Przedsiębiorczość technologiczna
  • Dostęp to rozwiązań funkcjonalnych Portalu SEIPA, umożliwiających realizację Programów uczelni, uwzględniających w mniejszym lub większym stopniu specyfikę uczelni, kierunku, itp. Także realizację kompleksowych projektów wspierających przedsiębiorczość akademicką (m. In. finansowanych ze środków publicznych (UE, programy rządowe).
  • Wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania i realizacji różnorodnych projektów, także z wykorzystaniem funduszy unijnych
  • Wymiana informacji i współpraca dotycząca badań w dziedzinie szeroko pojętej przedsiębiorczości akademickiej
  • Możliwość włączenia się w nurt współpracy i wymiany wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości w skali międzynarodowej.


Powyższe możliwości będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych wykładowców, którzy zarejestrują się w Sieci.

Działania realizowane w ramach Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA )mają na celu stworzenie solidnej bazy edukacyjnej, co ułatwi wdrożenie różnorodnych form wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku akademickim (Diagram).

W proponowanym, zintegrowanym modelu wsparcia, w pierwszej kolejności wychodzimy z szeroką ofertą edukacyjną do całej społeczności akademickiej, w tym zwłaszcza studentów. Podana w atrakcyjnej formie dawka wiedzy z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości zachęci część studentów do zainteresowania się uruchomieniem własnego biznesu, jako opcją kariery zawodowej po studiach i szerzej, jako pomysł na życie. Tym studentom (kandydatom na innowacyjnych przedsiębiorców) będzie można zaoferować korzystanie z mniej lub bardziej zaawansowanych form opieki i wsparcia. Na najwyższym poziomie mamy przedsiębiorczość akademicką sensu stricte a więc aktywnością kadry naukowej (pracowników i doktorantów).  Komercjalizacja wyników badań i współpraca z sektorem przedsiębiorstw wymaga od kadry naukowej zachowań przedsiębiorczych (proaktywnych, innowacyjnych, akceptujących ryzyko). W najbardziej zaawansowanej postaci aktywność taka przedsiębiorcza przejawia się w tworzeniu firm odpryskowych (spin-off, spin-out). Oczekiwanym, długofalowym rezultatem będzie pozytywny efekt podażowy – zwiększenie liczby młodych kandydatów na innowacyjnych przedsiębiorców, przygotowanych w podstawowym zakresie do uruchomienia ambitnego, innowacyjnego biznesu a w tym także do korzystania z różnorodnych, intensywnych form wsparcia dla tego typu inicjatyw (inkubatory, parki technologiczne).

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X