Tworzenie nowego biznesu
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
Akademia Leona Koźmińskiego
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?

Strona Główna / Dydaktyka w sieci
Dydaktyka w sieci
Na portalu SEIPA prezentowane są ogólnodostępne materiały dydaktyczne do dwóch przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości.

 

1.Tworzenie nowego biznesu.
 
To podstawowy przedmiot przygotowujący do uruchomienia ambitnego biznesu. Zaprezentowane materiały i narzędzie wprowadzają czytelnika w kolejne fazy przygotowania nowego przedsięwzięcia biznesowego i przeprowadzenia go przez najtrudniejszą fazę rozruchu.

Zawarte na Portalu materiały stanowią uzupełnienie podręcznika J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa, 2010, dostępnego także w wersji PDF.


 
2. Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji.

W ramach tego przedmiotu omawiane są makroekonomiczne skutki aktywności przedsiębiorczej: jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, zatrudnienie, innowacyjność i umiędzynarodowienie gospodarki. Omawiane są także kluczowe aspekty polityki wspierania przedsiębiorczości.

Prezentowane materiały dydaktyczne stanowią uzupełnienie podstawowego podręcznika do tego przedmiotu: J. Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, 2014,  lub w wersji elektronicznej w formie ibuka.
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X