Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Sieć międzynarodowa
Sieć międzynarodowa

Nawiązanie szerokiej współpracy międzynarodowej poprzez wymianę doświadczeń i realizację ponadnarodowych projektów dotyczących edukacji w zakresie przedsiębiorczości jest istotnym kierunkiem działania SEIPA.

Komisja Europejska

Potrzeba podjęcia energicznych działań na rzecz wprowadzenia programów dydaktycznych w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości w uczelniach europejskich został uwzględniony w działaniach Komisji Europejskiej, która zainicjowała projekt „Entrepreneurship in Higher Education, Especially Within Non-Business Sector”.  Raport Grupy Ekspertów opublikowany w marcu 2008 r.  "Entreprenurship in higher education, especially within non-business studies", (streszczenie w wersji polskiej) zawiera przegląd sytuacji w krajach Unii Europejskiej oraz konkretne rekomendacje, co do działań podejmowanych przez same szkoły wyższe, instytucje narodowe oraz Komisję Europejską. Jedną z inicjatyw uruchamianych aktualnie jest powołanie Europejskiej Sieci Wykładowców Przedsiębiorczości.

Wśród wybranych 10 przykładowych dobrych praktyk rekomendowanych do upowszechnienia Raport prezentuje  realizowany w latach 2007-2008 przez Akademię Leona Koźmińskiego  program szkolenia i doradztwa dla wykładowców przedsiębiorczości wywodzących się z uczelni nieekonomicznych (politechnik, uniwersytetów, szkół rolniczych). Program ten był dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Współpraca z ośrodkami naukowymi i organizacjami sieciowymi realizujące różnorodne programy szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnych form przedsiębiorczości

Stanford Technology Venture Program (STVP) to inicjatywa Stanford University – lidera kształcenie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej na poziomie uniwersyteckim. W ramach STVP realizowane są dorocznie konferencje dydaktyczne w USA, Azji, Ameryce Południowej i Europie, gdzie wykładowcy wymieniają się doświadczeniami w zakresie różnorodnych form kształcenia i szerzej wspierania przedsiębiorczości technologicznej (innowacyjnej).

IntEnt  to doroczna Konferencja grupująca  akademickich dydaktyków a także badaczy przedsiębiorczości, głównie z krajów europejskich. Inicjatywa ta została uruchomiona przez FGF – niemieckie stowarzyszenie akademickie promujące rozwój badań i programów dydaktycznych w dziedzinie przedsiębiorczości w strefie niemieckojęzycznej Europy. W 2007 r. Konferencja IntEnt  odbyła się w Gdańsku. Został na niej zaprezentowany Program „Przedsiębiorczość dla Ambitnych” . W 2008 r. Konferencja odbędzie się w dniach 17-20 lipca w USA (Oxford, Ohio).

ERENET  Entrepreneurship  Research and Education Network of Central European Universities powstała w 2005 roku z intencja rozwijania badań I kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości w Europie Środkowo Wschodniej. Koordynatorem sieci jest Dr Antal Szabo (Węgry). ERENET wydaje elektroniczne czasopismo ERENET Profile oraz organizuje konferencje na temat przedsiębiorczości.

EDARO
Project on benchmarking of entrepreneurship education in selected EU & North-American countries, Romania

Projekt zainicjowany w 2007 r. przez Ministerstwo Edukacji Rumunii ma na celu ocenę porównawczą stanu zaawansowania kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w rumuńskich szkołach wyższych na tle innych krajów oraz zebranie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Projekt jest realizowany przez Petru Maior University of Tirgu-Muresh we współpracy z ERENET. Polska została wybrana jako jeden z krajów dla porównań. Prof. Cieślik przedstawił doświadczenia polskie na Konferencji podsumowującej pierwszy etap Projektu   w czerwcu 2008 r.

University-Level Entrepreneurship Education in Poland
Dokument MS Word
(159 KB)

Pobierz
 

Paper presented at the Third International Conference on Economics, Law and Management, ICELM-3, “Petru Maior” University of Tirgu-Mures, Romania, 4 – 6 June 2008

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X