Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA to kompleksowy Program wsparcia i platforma wymiany doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Jest on adresowany do wszystkich typów szkół i kierunków studiów, zwłaszcza kierunków nieekonomicznych, gdzie potrzeby rozbudzenia aktywności przedsiębiorczej w środowisku akademickim są największe.

Oferta wsparcia dla wykładowców obejmuje praktyczne szkolenia i doradztwo związane z uruchomieniem zajęć dydaktycznych w dziedzinie innowacyjnej przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej, możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie organizowanych seminariów i konferencji a także poprzez wykorzystanie dedykowanej platformy elektronicznej http://www.seipa.edu.pl/. Chcemy jednocześnie promować interesujące inicjatywy i przedsięwzięcia na poszczególnych uczelniach pobudzające aktywność przedsiębiorczą środowisk akademickich w skali kraju. Chcemy też pokazywać interesujące dokonania partnerów, wykorzystujących w realizacji różnorodnych projektów doświadczenia i dobre praktyki SEIPA oraz Programu Przedsiębiorczość dla ambitnych, przeznaczonego dla studentów. Zamierzamy się włączyć we współpracę międzynarodową zwłaszcza, że podobne inicjatywy sieciowe są równolegle wdrażane w innych krajach europejskich.

Funkcję Koordynatora SEIPA pełni dr hab. Jerzy Cieślik, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X