Materiały i Pomoce Dydaktyczne
Szkolenia i Doradztwo
Współpraca Wykładowców
Wzór Sylabusa
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Wykładowcy / Wzór Sylabusa
Wzór Sylabusa

Dla ułatwienia pracy wykładowcom opracowującym sylabusy przygotowana została  przykładowa wersja dla przedmiotu „Przedsiębiorczość innowacyjna”. Ponieważ kierunkowe efekty kształcenia są bardzo zróżnicowane przyjęto pewne pewne założenia wyjściowe:
a) Jako podstawę przyjęto wzorcowy opis efektów kształcenia dla kierunku „Elektronika” publikowany w stosownym rozporządzeniu MNiSW
b) Założono, że przedmiot będzie prowadzony na I stopniu.

Wzór zawarty jest w załączonym dokumencie WORD. Oczywiście wymaga on stosownych modyfikacji. Zachęcam do korzystania i swobodnego adaptowania, gdyż takie modyfikacje będą niezbędne, by uwzględnić specyfikę danej uczelni czy kierunku.

Sylabus 2012 - Przedsiębiorczość innowacyjna - wzór

Uprzedzając pytania, chcą podkreślić, że opracowany wzór sylabusa nie podlega żadnym prawom autorskim i można z niego dowolnie korzystać.  Gdyby, natomiast ktoś chciał udostępnić własny, może odmienny wariant to zachęcam do przesłania, w celu prezentacji na stronie SEIPA.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X