Przedsiębiorczość Innowacyjna
Przedsiębiorczość Technologiczna
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Wykładowcy / Szkolenia i Doradztwo
Szkolenia i Doradztwo

Szkolenie i doradztwo dla wykładowców jest realizowane dzięki dofinansowaniu Projektu SEIPA przez  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Projekt bazuje na pozytywnych doświadczeniach  szkolenia wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości w latach 2007-2008. Przewidziane na lata 2009-2010 działania szkoleniowo-doradcze i promocyjne mają na celu wywołanie efektu „kuli śniegowej”, który zachęci do włączenia się kolejnych grup szkół wyższych i ich wykładowców. W efekcie w ciągu kilku lat nastąpi wyraźne zmniejszenie dystansu dzielącego nas do wiodących krajów europejskich w tej dziedzinie.


W latach 2009 – 2010 wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest w następujących dziedzinach:

  • Szkolenie i doradztwo w zakresie wprowadzenia do oferty dydaktycznej uczelni bazowego przedmiotu dla studentów Przedsiębiorczość innowacyjna. Wsparciem tym będzie objętych 20 wykładowców szkół wyższych, wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej.
  • Szkolenie i doradztwo w zakresie wprowadzenia programu szkoleniowo-doradczego dla pracowników naukowych i doktorantów Przedsiębiorczość technologiczna na kierunkach ścisłych. Wsparciem zostanie objętych po jednym wykładowcy i jednym konsultancie z 5 uczelni.
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X