Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Literatura
Grupa w01/Z-II oraz w01/ZiM-J
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Literatura

Literatura podstawowa:

Podstawowy materiał będzie prezentowany na wykładzie i/lub zamieszczany na portalu.

Literatura uzupełniająca:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008

M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2007

A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa, 1999

Poradnik eksportera dla MSP, PARP, Warszawa, 1999. Dostępny w wersji elektronicznej na http://www.parp.gov.pl/

M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa, 2007

A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa, 2006.

X