Sposób Realizacji
Warsztaty dla wykładowców Przedsiębiorczości Innowacyjnej
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Sposób Realizacji

Wobec bardzo dużego zainteresowania do uczestnictwa zakwalifikowano 31 uczestników zamiast planowanych 20. Zakwalifikowani wykładowcy, realizujący programy dydaktyczne z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości otrzymają wszechstronne wsparcie w realizacji pilotażowych zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 30 godzin. Wsparcie to będzie polegało na:

  • bieżącej pomocy merytorycznej w przygotowaniu materiałów do zajęć, przekazaniu narzędzi dydaktycznych i wskazówek metodycznych z możliwością bieżących konsultacji wszystkich problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie prowadzenia zajęć. Pomoc merytoryczna będzie świadczona przez Kierownika Projektu dr hab. Jerzego Cieślika, który jest autorem podręcznika akademickiego „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, Warszawa, 2008 i powiązanej z podręcznikiem metodologii prowadzenia zajęć z tego przedmiotu z wykorzystaniem platformy internetowej;
  • przeprowadzeniu 2-dniowych warsztatów przygotowawczych dla wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości, które odbyły się w dniach 22-23 czerwca 2009;
  • udostępnieniu wykładowcom portalu edukacyjno-doradczego jako narzędzia do prowadzenia zajęć, wspomagającego proces dydaktyczny. Szerzej na temat możliwości wykorzystania portalu w realizacji procesu dydaktycznego patrz  Dydaktyka w Siecioraz Programy uczelni;
  • korzystanie z Forum wykładowców w celu wymiany poglądów i doświadczeń między wykładowcami;
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X