Prezentacje
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?

Przedsiębiorczość a zatrudnienie

Zatrudnienie, praca – wymiar ekonomiczny i społeczny. Kluczowe pojęcia: ludność aktywna zawodowo, pracujący, zatrudnieni, pracujący na własny rachunek, pracodawcy, pracujący na własny rachunek solo. Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Kto generuje nowe miejsca pracy? Duże korporacje, firmy małe, młode, gazele, dynamiczni pracodawcy. Ilość a jakość miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X