Koordynator Programu
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / O sieci
O sieci

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA to kompleksowy Program wsparcia i platforma wymiany doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Jest on adresowany do wszystkich typów uczelni, także kierunków nieekonomicznych, gdzie potrzeby rozbudzenia aktywności przedsiębiorczej w środowisku akademickim są największe.

Wykładowców lub kandydaci na wykładowców przedsiębiorczości w szkołach wyższych korzyści włączenia się do Sieci korzystają z następujących form wsparcia.

  • Dostęp do wskazówek metodycznych i dodatkowych materiałów dla wykłądowców na portalu a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk poprzez udział w okresowych seminariów i konferencji
  • Szkolenie i doradztwo dla wykładowców i konsultantów w zakresie wdrażania przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej
  • Dostęp do materiałów dydaktycznych dla studentów (uczestników programów szkoleniowych) zamieszczonych na portalu wspomagających proces dydaktyczny w zakresie podstawowych przedmiotów Przedsiębiorczość innowacyjna oraz Przedsiębiorczość technologiczna
  • Dostęp to rozwiązań funkcjonalnych Portalu SEIPA, umożliwiających realizację Programów uczelni, uwzględniających w mniejszym lub większym stopniu specyfikę uczelni, kierunku, itp. Także realizację kompleksowych projektów wspierających przedsiębiorczość akademicką (m. In. finansowanych ze środków publicznych (UE, programy rządowe).
  • Wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania i realizacji różnorodnych projektów, także z wykorzystaniem funduszy unijnych
  • Wymiana informacji i współpraca dotycząca badań w dziedzinie szeroko pojętej przedsiębiorczości akademickiej
  • Możliwość włączenia się w nurt współpracy i wymiany wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości w skali międzynarodowej.

Funkcję Koordynatora SEIPA pełni dr hab. Jerzy Cieślik, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leonoa Koźmińskiego.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X