Cele
Sposób realizacji
Uczestnicy/rekrutacja
Wykorzystanie wortalu
Konferencja podsumowująca wyniki Programu
Rejestracja/edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności
Strona główna / Projekty / Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Szkolenie i doradztwo dla wykładowców

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego realizuje w okresie styczeń 2007 - marzec 2008, w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, Program polegający na udzieleniu wszechstronnej pomocy wykładowcom, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości innowacyjnej. Jego idea nawiązuje do pozytywnych doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, gdzie tego typu programy dydaktyczne są prowadzone powszechnie, także na kierunkach nieekonomicznych, przyczyniając się do wykształcenia orientacji przedsiębiorczej wśród studentów i absolwentów. Projekt ten jest dofinansowany z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja podsumowujące wyniki Programu odbyła się 6 marca 2008 (czwartek) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie ul. Jagiellońska 59,w godz. 10.30-16.30, w Sali D-218.

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X