Cele
Sposób realizacji
Uczestnicy/rekrutacja
Wykorzystanie wortalu
Konferencja podsumowująca wyniki Programu
Rejestracja/edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

Głównym celem Programu, który jest dofinansowany z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest zachęcenie uczelni, które nie mają doświadczeń w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości innowacyjnej, do wprowadzenia ich na stałe do oferty programowej dla studentów zwłaszcza na kierunkach technicznych, nauk ścisłych, rolniczych, medycznych, itp. Będzie to polegało na przeszkoleniu oraz udzieleniu merytorycznego i organizacyjnego wsparcia dla 20 wykładowców szkół wyższych - w pierwszej kolejności uczelni technicznych, rolniczych, uniwersyteckich kierunków nauk ścisłych, w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X