Cele
Sposób realizacji
Uczestnicy/rekrutacja
Wykorzystanie wortalu
Konferencja podsumowująca wyniki Programu
Rejestracja/edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

W realizacji programu szkoleniowo-doradczego dla wykładowców kluczową rolę będzie odgrywał niniejszy wortal:

  • wykładowcy dostaną możliwość skonfigurowania własnego przedmiotu w oparciu o moduły obudowy internetowej podręcznika "Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes" i udostępnienia go studentom w takiej skonfigurowanej postaci:
  • w zamkniętej części wortalu przeznaczonej tylko dla wykładwców zostaną zamieszczone dodatkowe materiały pomocnicze: wskazówki metodyczne, literatura, testy, itp
  • na zamkniętym Forum Wykładwców można będzie wymieniać poglądy i doświadczenia dydaktyczne oraz wyjaśniać wszelkie wątpliwości związamne z realizacją procesu dydaktycznego.

Dla wykładowców przeznaczony jest oddzielny segment w Dziale Podręcznik Dla wykładowców. Znajduje się tam bogaty zestaw informacji i materiałów, który będzie stale poszerzany, zgodnie z sugestiami zainteresowanych wykładowcóe

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X