Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu / Tematy
Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
Tematy
 

Wyszukiwanie, wstępna analiza i selekcja atrakcyjnych pomysłów biznesowych to bardzo ważna faza w procesie uruchomienia nowego biznesu. Istotne znaczenie ma w tym przypadku rozróżnienie między pomysłem a koncepcją biznesu. Bardzo ważne jest by pomysł był nośny i byśmy mieli świadomość, czego tak naprawdę szukamy a także, jakie są główne źródła inspiracji pomysłów biznesowych. Szczególne znaczenie ma poszukiwanie pomysłów, realizowane w sposób usystematyzowany. Szczególnym wyzwaniem jest umiejętne poszukiwanie pomysłów przez ludzi młodych i niedoświadczonych. Niezależnie od specyfiki konkretnych projektów w procesie tworzenia nowej firmy ważne jest podejście systemowe, polegające na przechodzeniu przez kolejne fazy. Identyfikacja i ewaluacja pomysłów kończy się opracowaniem wstępnej koncepcji biznesu wstępnej koncepcji biznesu (WKB).

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X