Wskazówki metodyczne
Efekty kształcenia
Przykładowy sylabus
Prezentacje
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?

Dla Wykładowców
Przedmiot „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” jest od kilku lat wykładany w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) – początkowo jako wykład do wyboru a następnie jako przedmiot obowiązkowy na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie, Finanse, Ekonomia i Psychologia w zarządzaniu. Generalna koncepcja jest taka, że na studiach licencjackich wykładany jest przedmiot „Tworzenie nowego biznesu” - odpowiednik podstawowego zachodniego przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości - New Venture Creation. Natomiast na studiach magisterskich student zdobywa dodatkową wiedzę na temat makroekonomicznych uwarunkowań i skutków  aktywności przedsiębiorczej. Nic jednak nie przeszkadza by przedmiot „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” był realizowany także na studiach licencjackich, np. jako wykład do wyboru.

W segmencie Dla Wykładowców znajdują się Wskazówki metodyczne, Efekty kształcenia oraz Przykładowy Sylabus. Dla studentów na portalu zamieszczone są materiały w PDF. W segmencie Dla Wykładowców zamieszczamy te same prezentacje ale w PowerPoint, co umożliwia ich modyfikację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb wykładowcy. Zamieszczamy także dodatkowe prezentacje związane z realizacją procesu dydaktycznego.

Sugerujemy zapoznanie się w pierwszej kolejności ze Wskazówkami metodycznymi.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X