Wskazówki metodyczne
Efekty kształcenia
Przykładowy sylabus
Prezentacje
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?

Efekty kształcenia
ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA


WIEDZA

 1. Zna źródła danych wykorzystywanych w analizie rozwoju przedsiębiorczości2.Zna metody analizy związków między  przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym3.Zna wskaźniki przedsiębiorczości, stosowane w porównaniach międzynarodowych.
 2. Zna teoretyczne podstawy polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności.
 3. Zna  koncepcje dotyczące wykorzystania aktywności przedsiębiorczej do walki z bezrobociem.
 4. Zna podstawowe koncepcje dotyczące roli kapitału zagranicznego dla krajów przyjmujących.

UMIEJĘTNOŚCI

 1. Potrafi  dokonać  analizy porównawczej w skali międzynarodowej  związków między rozwojem przedsiębiorczości a  otoczeniem instytucjonalnymi prowadzenia biznesu.
 2. Potrafi dokonać analizy związku między innowacyjnością a sukcesem w biznesie.
 3. Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą poziomu aktywności przedsiębiorczej w Polsce na tle innych krajów Europy i Świata.
 4. Potrafi dokonać oceny zmian otoczenia zewnętrznego i określonych instrumentów polityki gospodarczej na funkcjonowanie MŚP.
 5. Potrafi wykazać zróżnicowaną skuteczność instrumentów polityki gospodarczej stymulujących przedsiębiorczość, w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego i uwarunkowań kulturowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 1. Zna specyfikę przedsiębiorczości kobiet i barier w tej dziedzinie w różnych krajach.
 2. Rozumie różnice motywów podejmowania działalności gospodarczej.
 3. Rozumie wpływ tradycji, kultury, religii na decyzje przedsiębiorcze w różnych krajach.
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X