Cele
Sposób prowadzenia
Warunki zaliczenia
Literatura, materiały, narzędzia
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Sposób prowadzenia

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy będą studiowali samodzielnie zagadnienia związane z uruchomieniem i prowadzeniem nowego biznesu, wykorzystując w tym celu materiały na dedykowanej platformie elektronicznej Tworzenie nowego biznesu.

Omówienie struktury i sposobu korzystania z materiałów dydaktycznych bna Portalu zawiera zakładka Literatura, materiały, narzędzia.

Natomiast na warsztatach uczestnicy będą prezentowali wyniki wywiadów przeprowadzonych z przedsiębiorcami, odnosząc  doświadczenia tych przedsiębiorców do zagadnień określonego Bloku tematycznego - patrz szerzej 
http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/898/.

 

 

X