Kwestie formalne przygotowania i przebiegu egzaminu licencjackiego
Zasady, organizacja i harmonogram Seminarium
Wzory dokumentów
Zadania na kolejne Seminarium
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Zadania na kolejne Seminarium

SEMINARIUM 28.05.2010

Ostatnie seminarium to odbędzie się w sali A-9 w. godz. 17-18.30

Na seminarium będą się prezentowały kolejne osoby. Będziemy też omawiać kwestie formalne związane z egzaminem licencjackim.

ZALICZENIE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO

Zgodnie z harmonogramem otrzymanym z Dziekanatu do 06.06.2010 – student powinien dostarczyć do Dziekanatu:

- w wersji papierowej: prezentację zawierającą projekt dyplomowy oraz wydruk slajdów (dwustronnie, zbindowany, okładka przezroczysta) oraz oświadczenie studenta a także oświadczenie osoby prowadzącej przedmiot  przygotowanie do egzaminu licencjackiego stanowiące potwierdzenie przyjęcia projektu i prezentacji oraz dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego

- w wersji elektronicznej: prezentację zawierającą projekt dyplomowy oraz prezentację wizualną w Power Point (płyta CD opisana w następujący sposób: imię nazwisko, numer indeksu, kierunek, nazwisko osoby prowadzącej przedmiot przygotowanie do egzaminu licencjackiego, tytuł projektu dyplomowego)

W celu złożenia podpisów oraz wpisu do indeksu będę na Państwa oczekiwał 5 czerwca (sobota) g. 10.15 - 11.45 w sali B-28.

X