Kwestie formalne przygotowania i przebiegu egzaminu licencjackiego
Zasady, organizacja i harmonogram Seminarium
Wzory dokumentów
Zadania na kolejne Seminarium
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Programy uczelni / Akademia Leona Koźmińskiego / Przedmioty / Rozwój Rodzinnej Firmy Prof. Jerzy Cieślik
Rozwój Rodzinnej Firmy Prof. Jerzy Cieślik

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

Celem seminarium jest przygotowanie studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia do pierwszej części egzaminu licencjackiego. Seminarium w wymiarze 30 godzin jest prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Dorobek prowadzącego seminarium powinien być związany z problematyką podejmowaną przez studenta w prezentacji.

Tematem wiodącym seminarium prowadzonego przez Prof. Jerzego Cieślika w semestrze letnim jest ROZWÓJ RODZINNEJ FIRMY.

 

 

 

X