Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


TWORZENIE NOWEGO BIZNESU

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Przyczyną niskiej wydajności tradycyjnego sektora small businessu była tzw. ekonomia skali, przejawiająca się w tym, że zastosowanie efektywnych metod wytwarzania i organizacji pracy było możliwe jedynie przy wieloseryjnej produkcji. Nowe rozwiązania organizacyjne w sferze funkcjonowania rynku na przełomie XX i XXI w. radykalnie zmieniły sytuację w tej dziedzinie.

  2. Przykładem może być tu rozwiązanie systemowe, określane jako franchising albo franczyza. W wielu dziedzinach usług, n.p. w branży restauracyjnej, franczyza pozwoliła na stworzenie sieci niezależnych operatorów funkcjonujących według jednolitych zasad. Tym samym otworzyła możliwości zwiększenia skali a tym samy wdrożenia nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych  i nowoczesnych technologii do gałęzi gospodarki wcześniej uznawane za nieinnowacyjne a wręcz chronicznie przestarzałe.

  3. W wielkich korporacjach rozwinął się outsourcing – czyli zlecanie  funkcji pomocniczych niezależnym podmiotom. Otworzyło to nowe możliwości dla mniejszych firm początkowo w tradycyjnych dziedzinach (księgowość) a z czasem także  w nowoczesnych (obsługa informatyczna, czy nawet prace badawczo-rozwojowe).

  4. Mniejsze firmy stały się także beneficjentem zmian w preferencjach konsumentów.  Wraz ze wzrostem zamożności następuje odchodzenie od standardowych wyrobów w kierunku zróżnicowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Otwiera to szanse dla produkcji niszowej, realizowanej w krótkich seriach, gdzie małe firmy mogą być konkurencyjne wobec branżowych gigantów.

  5. Wreszcie postęp w telekomunikacji i rozwój Internetu znacznie obniżył koszty działalności w skali międzynarodowej co umożliwiło prowadzenie takiej działalności także przez mniejsze firmy produkcyjne i usługowe. Bohater  obsypanego Oskarami filmu Slamdog - Milioner z ulicy  pracuje w zlokalizowanym w Bombaju Centrum serwisowym, które obsługuje klientów w Wielkiej Brytanii. Z techniczno-organizacyjnego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia, z którego miejsca na kuli ziemskiej taka obsługa będzie prowadzona.

  6. Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej pozwoliły na połączenie dwóch pozornie sprzecznych efektów: prowadzenia działalności na wielką skalę, a jednocześnie dyskontowania korzyści z przedsiębiorczego stylu zarządzania i łączenia funkcji zarządczych z bezpośrednim zaangażowaniem właścicieli w prowadzenie biznesu. Wiele ambitnych, innowacyjnych firm wykorzystało tę szansę, by  w krótkim czasie przekształcić się w wielkie organizmy, o globalnym zasięgu.

X