Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności
Akademia Leona Koźmińskiego
Jak uruchomić własny biznes
Dr P. Kaczmarek-Kurczak
              Zajęcia z przedmiotu "Jak uruchomić własny biznes" prowadzone w formie konwersatorium z elementami aktywizującymi.
Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr Piotr Kaczmarek-Kurczak / Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć / Twój biznes
Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Twój biznes
 
1.Po zapoznaniu się z podstawowym materiałem w Rozdziale II "Przedsiębiorczości dla ambitnych" należy dokonać proaktywnej samooceny własnych cech i umiejętności wykorzystując w tym celu Kwestionariusz samooceny w zakładce Narzędzia.

2. Drugie zadanie sprowadza się do przeprowadzenia rozmowy/wywiadu z osobą z kręgu naszych bliższych lub dalszych znajomych, która prowadzi własny biznes i osiąga sukcesy na tym polu. W tym celu należy wykorzystać drugi Kwestionariusz.
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X