Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności
Akademia Leona Koźmińskiego
Jak uruchomić własny biznes
Dr P. Kaczmarek-Kurczak
              Zajęcia z przedmiotu "Jak uruchomić własny biznes" prowadzone w formie konwersatorium z elementami aktywizującymi.
Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr Piotr Kaczmarek-Kurczak / Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych / Twój biznes
Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Twój biznes
 
Twój biznes
1. Punktem wyjścia jest krytyczna samoocena dla określenia Twojego potencjału jako przedsiębiorcy technologicznego:

a) czy dysponujesz lub możesz dysponować technologią, która będzie bazą dla atrakcyjnego biznesu?
b) czy jesteś gotowy uwzględnić w procesie wdrożenia i komercjaliizacji wymogi związane z możliwościami rynku czy też oczekiwaniami inwestorów?

2. Ocena wdrażanego rozwiązania z punktu widzenie ochrony prawa do wynalazku

a) sytuacja patentowa - czy nie będą naruszone prawa do wynalazków opatentowanych wcześniej
b) jak uzyskać ochronę Twojego wynalazku - ochrona patentowa krajowa i zagraniczna. Procedury, koszty w wariancie krajowym i międzynarodowym.

3. Może zamiast uruchomienia produkcji w oparciu o własne rozwiązanie może rozpatrzyć alternatywne formy:
a) udzielenie licencji
b) uzyskanie licencji na korzystanie z dostępnej na rynku technologii
c) nawiązanie współpracy o charakterze koooperacyjnym.
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X