Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności
Akademia Leona Koźmińskiego
Jak uruchomić własny biznes
Dr P. Kaczmarek-Kurczak
              Zajęcia z przedmiotu "Jak uruchomić własny biznes" prowadzone w formie konwersatorium z elementami aktywizującymi.
Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr Piotr Kaczmarek-Kurczak / Źródła finansowania / Wideo
Źródła finansowania
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Finansowanie nowego biznesu – generalne tendencje
2 Taktyka „stania na własnych nogach”
3 Dostosowanie modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu
4 Praktyczne metody maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków
5 Banki a nowy biznes
6 Zdolność kredytowa a wiarygodność finansowa
7 Preferowany profil i skala kredytowania początkujących przedsiębiorców
8 Wybór banku do współpracy
9 Fundusze pożyczkowe
10 Fundusze poręczeń kredytowych
11 Środki na rozruch z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
12 Venture capital
13 Aniołowie biznesu (business angels)
14 „Składanie” finansowania nowego biznesu
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X