Sposób Realizacji
Warsztaty dla wykładowców Przedsiębiorczości Innowacyjnej
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Cele

Głównym celem realizowanego wsparcia dla wykładowców w latach 2009-2010 jest pomoc merytoryczna i finansowa dla uczelni  i wykładowców, zwłaszcza tych, którzy nie mają doświadczeń w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości innowacyjnej, do wprowadzenia ich na stałe do oferty programowej dla studentów zwłaszcza na kierunkach technicznych, nauk ścisłych, rolniczych, medycznych, itp. Będzie to polegało a przeszkoleniu oraz udzieleniu merytorycznego i organizacyjnego wsparcia dla 20 wykładowców szkół wyższych - w pierwszej kolejności uczelni technicznych, rolniczych, uniwersyteckich kierunków nauk ścisłych, w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości.

Program szkolenia i doradztwa stanowi kontynuację realizowanego w okresie 2007 – 2008  projektu „Szkolenie i doradztwo dla wykładowców szkół wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości”, w ramach przedsięwzięcia MNiSW „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”. W efekcie jego realizacji : 

  • przeszkolonych zostało 20 wykładowców z uczelni nieekonomicznych a zrealizowane przez nich pilotażowe programy dydaktyczne objęły łącznie 1250 studentów.

  • jednocześnie została stworzona baza merytoryczna oraz infrastruktura techniczno-organizacyjna dla dalszego rozwoju. Przygotowany został nowoczesny podręcznik: J. Cieślik „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008 (II wyd.), adresowany do studentów wyższych uczelni wszystkich typów, wraz z oryginalną metodą realizacyjną i pakietem narzędziowym. Uruchomiony został specjalistyczny portal edukacyjno-doradczy „Przedsiębiorczość dla ambitnych”  http://www.cieslik.edu.pl/ , służący jako narzędzie wspomagające proces dydaktyczny (dodatkowe materiały, zadania, testy dla studentów, itp) oraz platforma przekazywania doświadczeń dla wykładowców szkół wyższych różnych typów.

Więcej informacji na temat efektów poprzedniej edycji można znaleźć w załączonej prezentacji Konferencji podsumowującej wyniki, która odbyła się w marcu 2008 r.

Dzięki kontynuacji programu wsparcia będzie można w przyszłości szybko rozszerzyć liczbę uczelni i wykładowców funkcjonujących w sieci i w krótkim czasie wydatnie zmniejszyć dystans dzielący polskie szkoły wyższe, wobec wiodących zachodnich ośrodków akademickich. Umożliwi to również efektywne włączenie się we współpracę międzynarodową wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X