Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców
Inicjatywy Zakończone
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Inicjatywy / Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców
Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców
Nowy Program Unii Europejskiej

Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy, a może już odnosisz sukcesy jako przedsiębiorca? Jeśli tak, to możesz skorzystać z programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców.

Program „Erasmus” dla Młodych Przedsiębiorców daje początkującym przedsiębiorcom możliwość pracy przez okres do 6 miesięcy wraz z doświadczonym właścicielem firmy w jej/jego Małym lub Średnim Przedsiębiorstwie w innym kraju UE.

Jak to działa?
Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców jest finansowany przez Komisję Europejską i działa na terenie Unii Europejskiej z pomocą ponad 100 lokalnych, regionalnych i krajowych organizacji pośredniczących posiadających kompetencje w kwestii wspierania przedsiębiorczości (np. Izby Handlowe, organizacje wspierające działalność biznesową, centra rozwoju przedsiębiorczości itp.).  Ich działalność jest koordynowana na poziomie Europejskim przez EUROCHAMBRES, Związek Europejskich Izb Handlowych i Przemysłu, które funkcjonuje jako Biuro Wsparcia. W Polsce Organizacją Pośredniczącą jest Akademia Leona Koźminskiego zaś Koordynatorem Projektu Prof. Jerzy Cieślik.

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców jest, przede wszystkim, przedsięwzięciem B2B. Nowi przedsiębiorcy odwiedzają doświadczonego przedsiębiorcę w innym kraju Europy i pracują z nim/nią przez okres 1 do 6 miesięcy, zdobywając w ten sposób bezcenne doświadczenia i kontakty. 
Kto może być uczestnikiem?

Kto może być uczestnikiem?
Początkujący Przedsiębiorcy (PP): Początkujący przedsiębiorcy to tacy, którzy planują otwarcie własnej działalności lub już rozpoczęli działalność w okresie ostatnich lat.  Firma może należeć do dowolnego sektora gospodarki.  Początkujący Przedsiębiorcy muszą wykazywać się wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz realną koncepcją biznesową. Doświadczeni Przedsiębiorcy (DP) : Doświadczonym Przedsiębiorcą może zostać właściciel bądź osoba zarządzająca firmą mikro, małą lub średnią.

Korzyści dla Początkujących Przedsiębiorców:

  • Nauka poprzez obserwację doświadczonego przedsiębiorcy w innym kraju Unii Europejskiej oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej rozpoczynania działalności i zarządzania;
  • Praktyczna i finansowa pomoc, jak parowanie, dostarczenie umów, wprowadzenie przed wyjazdem, logistyczne i lokalne wsparcie w trakcie wyjazdu oraz grant Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów przejazdu i wyżywienia w trakcie wyjazdu;
  • Nawiązanie kontaktów za granicą oraz zdobycie wiedzy o zagranicznych rynkach;
  • Możliwość nawiązania współpracy lub rozpoczęcia wspólnej działalności oraz rozwój rynków ponad granicami;
  • Pozyskanie wiedzy na temat uwarunkowań kulturowych i organizacyjnych w miejscu pracy;
  • Zrozumienie uwarunkowań prawnych dotyczących prowadzenia działalności w innym kraju Unii Europejskiej.

Proces Aplikacji
Nowi i doświadczeni przedsiębiorcy powinni składać aplikacje do udziału w programie poprzez stronę internetową Projektu:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

W wyniku scentralizowanej procedury kwalifikacyjnej nastąpi skojarzenie par Początkujących i Doświadczonych Przedsiębiorców. W skali całej Europy takich par będzsie 870.  Kiedy strony dojdą do porozumienia w kwestii szczegółów wizyty (plan pracy, zadania, zakres odpowiedzialności…) wymiana będzie mogła dojść do skutku. może dojść do skutku. Wyjazdy na praktyki w ramach projektu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców nie mają charakteru zarobkowego. Zakwalifikowani Początkujący Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów podróży i pobytu w wysokości 560 - 1000 euro mies. w zależności od kraju docelowego, wypłacane przez Organizacje Pośredniczące. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.

Skorzystaj z okazji i złóż aplikację do uczestnictwa w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. W razie potrzeby skontaktuj się z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, twoją Organizacją Pośredniczącą

Zobacz też:

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X