Sprawozdanie z realizacji Projektu
Powrót

Aktualności
Cele

Bezpośrednim celem Programu jest przygotowanie studentów do uruchomienia ambitnych przedsięwzięć biznesowych, bazujących na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie studiów. W szerszym kontekście Program ma na celu promocję ambitnej, dynamicznej przedsiębiorczości jako opcję kariery zawodowej dla absolwentów szkół wyższych.

Uczestnictwo w Programie studentów z różnych ośrodków akademickich powinno sprzyjać wymianie pomysłów i idei a w konsekwencji otworzyć pole do współpracy biznesowej młodych ludzi, reprezentujących różne kierunki studiów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X