Cele
Sposób realizacji
Uczestnicy/rekrutacja
Wykorzystanie wortalu
Konferencja podsumowująca wyniki Programu
Rejestracja/edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Konferencja podsumowująca wyniki Programu

Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Projekt: Szkolenie i doradztwo dla wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości

Konferencja podsumowująca wyniki Programu 6 marca 2008

Konferencja z udziałem zainteresowanych wykładowców odbyła się  6 marca 2008 (czwartek) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie ul. Jagiellońska 59,w godz. 10.30-16.30, w Sali D-218.

Tematy Konferencji:

1. Wnioski z realizacji dydaktycznych programów pilotażowych w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości zrealizowanych przez 20 wykładowców uczestniczących w programie wsparcia w okresie styczeń 2007 - marzec 2008.

2. Prezentacja inicjatyw międzynarodowych dotyczących kształcenia przedsiębiorczości na poziomie akademickim

3. Dyskusja n.t. kontynuacji programu w znacznie rozwiniętej, wzbogaconej formie i finansowaniu go ze źródeł UE i/lub MNiSW.

Materiały z Konferencji znajdują się w załączonej prezentacji w Power Point. Główne wnioski są następujące:

a)      Pilotażowe wdrożenia  przedmiotów z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości, zwłaszcza w uczelniach nieekonomicznych zostały ocenione bardzo pozytywnie przez studentów.

b)      Istnieje niewątpliwie potrzeba wprowadzenia przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości na stałe do oferty  polskich szkół wyższych, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i technik dydaktycznych, w tym zwłaszcza platformy elektronicznej

c)       Środki dostępne w programach operacyjnych UE w latach 2008 – 2015 stwarzają możliwości finansowania różnorodnych inicjatyw w zakresie rozwijania innowacyjnej przedsiębiorczości w szkołach wyższych

d)      Kluczem do sukcesu są „przedsiębiorczy wykładowcy” – animatorzy innowacyjnej przedsiębiorczości  w polskich uczelniach

e)      Dotychczasowe doświadczenia wskazują na kluczowe znaczenie współpracy sieciowej między zainteresowanymi wykładowcami w tym także funkcjonowania elektronicznej platformy „Przedsiębiorczość dla ambitnych”.  Szczególnie obiecujące możliwości współpracy występują w dziedzinie aplikowania o dostępne, znaczące środki UE.

W nawiązaniu do ostatniej konkluzji chcę podkreślić, że portal „Przedsiębiorczość dla ambitnych” będzie utrzymywany w przyszłości a jego funkcjonalność rozwijana. Zachęcam  do korzystania z niego zarówno przez studentów jak i wszystkich zainteresowanych wykładowców. Zachęcam także do bezpośrednich kontaktów (e-mailowych i/lub telefonicznych) we wszystkich poruszanych kwestiach.

 

Dr hab. Jerzy Cieślik
Kierownik Projektu

Konferencja podsumowująca PowerPoint
Prezentacja PowerPoint
(2.05 MB)

Pobierz
 
Materiały z konferencji podsumowującej
Program WIPA w dniu 6 marca 2008r.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X