Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Literatura
Warunki zaliczenia
Dla uczestników
Forum
Rejestracja / edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

 

Przedsiębiorczość technologiczna

Dr hab. Jerzy Cieślik

                            


Podstawą zaliczenia będzie:

a)       Aktywność na warsztatach. Ze względu na tryb zajęć uczestnictwo w warsztatach będzie obowiązkowe

b)       Pisemny test z problematyki objętej warsztatami

c)       Przedstawienie biznesplanu ew. koncepcji biznesu)  i uzyskanie pozytywnej oceny jego strony narzędziowej i merytorycznej.

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X