Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Literatura
Warunki zaliczenia
Dla uczestników
Forum
Rejestracja / edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

 

Przedsiębiorczość technologiczna

Dr hab. Jerzy Cieślik

                            


Koncepcja przedmiotu „Przedsiębiorczość technologiczna” wykorzystuje doświadczenia w zakresie kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości technologicznej na amerykańskich uczelniach/kierunkach technicznych (nauk ścisłych), także na poziomie studiów doktoranckich. Założenia koncepcyjne i metody dydaktyczne zostały przetestowane w trakcie realizacji modułu szkoleniowego Programu INNOWATOR, organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w 2007 r.

Główny cel dydaktyczny to przygotowanie doktorantów do uruchomienia nowych przedsięwzięć biznesowych bazujących na innowacjach technologicznych, będących wynikiem prowadzonych prac badawczych.

W programie powinni uczestniczyć doktoranci, którzy już mają ustalony temat doktoratu i plan badawczy. Po drugie, powinny to być osoby, które rozważają uruchomienie własnego innowacyjnego biznesu, wykorzystującego wyniki badań w trakcie studiów i chcieliby się przygotować do takiej ścieżki kariery zawodowej. Po trzecie decydujące znaczenie w realizacji celów dydaktycznych będzie miała inicjatywa i aktywność uczestników w zakresie własnych projektów.

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X