Prezentacje
Powrót

Aktualności

 

Przedsiębiorczość technologiczna

Dr hab. Jerzy Cieślik

                            


Strona główna / Programy dydaktyczne / Przedsiębiorczość technologiczna, dr hab. Jerzy Cieślik / Przedsiębiorca technologiczny / Tematy
Przedsiębiorca technologiczny
Tematy
 

Kluczowa rola założycieli. Cechy osobowe: naturalne czy nabyte? Uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne. Wykształcenie, doświadczenie nabyte w praktyce, rola specjalistycznych szkoleń. Motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych. Przedsiębiorczy styl zarządzania. Cechy operacyjne skutecznych liderów nowego biznesu.  Doskonalenie podstawowych umiejętności w prowadzeniu biznesu przed jego uruchomieniem.
Specyfika biznesów technologicznych a predyspozycje i umiejętności ich założycieli.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X