Wideo
Prezentacje
Literatura
Zadania
Powrót

Aktualności


 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe
Dr hab. J. Cieślik

             

Wykład  w semestrze letnim, luty - czerwiec 2008. Terminy patrz zakładki na lewej kolumnie.
Dyżury poniedziałek, g. 14.30 - 16.30, p. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Zarządzanie międzynarodowe, Dr hab. Jerzy Cieślik / Budujemy program rozwoju eksportu / Zadania
Budujemy program rozwoju eksportu
Zadania
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIĘDZYNARODOWA W EUROPIE

Zadanie: Zebrać podstawowe informacje o warunkach działania w głównych krajach europejskich.

Zadanie ma na celu sprawdzenie, jakie informacje można szybko i nieodpłatnie zebrać za pośrednictwem Internetu bądź kontaktując się bezpośrednio z właściwymi instytucjami, które dotyczą możliwości zbytu konkretnego produktu, grupy towarowej w wybranym kraju. Wyobraźmy sobie, że przychodzimy na staż do firmy bez doświadczeń eksportowych i otrzymujemy zadanie opracowania programu rozwoju eksportu, ale ukierunkowanego na konkretny kraj. Każdy z zespołów oprócz wybrania kraju powinien określić towar (branżę) do analizy.

Na zajęciach każdy z zespołów przedstawi, jakie informacje udało się zebrać a które były trudne do uzyskania. Co do zakresu poszukiwanych informacji – patrz prezentacja do Bloku 6.

Kraj: Bułgaria
Zespół:
1. Katarzyna Łukawska
2. Magdalena Jankowska.
3. Izabela Stankiewicz
4. Magdalena Kaczmarek

Kraj: Włochy
Zespół:

  1. Joanna Mućka
  2..Marta Grzegorczyk.

Kraj: Szkocja
Zespół:
  1. Tomasz Rytel

Kraj: Hiszpania
Zespół:
1. Karolina Kamińska
2. Grzegorz Buko
3. Mariusz ?????????

Kraj: Czechy
Zespół:
  1. Maciej Piwnicki.
Kraj:Austria
Zespół
  1.Kamil Pieniak

Kraj: Portugalia
Zespół:
  1.Michał Buszko

Kraj: Francja
Zespół:
  1.Szymon Kmieć

Kraj: Anglia (?)
Zespół:
  1. Sebastian Szmigielski
Kraj: Norwegia
Zespół:
1. Tomasz Kita
2. Grzegorz Żuchowicz
  Kraj: Rosja
  Zespół:
  1. Kamil Andruk
  2. Radek Nowakowski
   Kraj: Węgry
   Zespół:
   1. Michał Słomski
   2. Dawid Roźniak
   3. Grzegorz Stępień
   4. Arek Pasek

   Licencja Creative Commons
   O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
   X