Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Dlaczego własny biznes? / Tekst
Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. W projekcie badawczym Global Entrepreneurship Monitor przedsięwzięcia ambitne (o wysokim potencjale wzrostowym)  to takie, których założyciele planują w ciągu 5 lat osiągnąć poziom zatrudnienia minimum 20 osób. W tym celu powinni wdrażać innowacyjne produkty i procesy, kierując ofertę także na rynki międzynarodowe.

  2. W proponowanym modelu DIAGRAM, kluczowym czynnikiem sukcesu w tego typu ambitnych przedsięwzięciach jest atrakcyjny, nośny pomysł na biznes. Biznesu nie można jednak opierać na samym pomyśle. Musi on zostać rozpracowany w formie szczegółowej koncepcji biznesu, czyli biznesplanu. Dalszym etapem będzie  zorganizowanie (przyciągniecie) kluczowych zasobów a więc środków finansowych, rzeczowych i kadrowych niezbędnych do uruchomienia nowej firmy.  O sukcesie nowej firmy zadecyduje z jednej strony dobre rozpoznanie potrzeb rynku a z drugiej strony innowacyjność oferty.

  3. W proponowanym modelu kluczową rolę odgrywają założyciele – liderzy nowego biznesu. To do nich należy  identyfikacja nośnego pomysłu na biznes a następnie opracowanie go w formie rozwiniętej koncepcji czyli biznesplanu. Wiedza, doświadczenie i umiejętności menedżerskie założycieli to ważny zasób, jakim dysponuje ambitna firma. Wreszcie o powodzeniu nowej firmy decyduje motywacja, zaangażowanie, determinacja i pasja założycieli. A więc czynniki, decydujące o tym, że jedni przedsiębiorcy osiągają znaczące sukcesy, natomiast inni pozostają na niskim poziomie obrotów, bądź znikają z rynku.
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X