Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Uruchomienie firmy - i co dalej / Wideo
Uruchomienie firmy - i co dalej
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Założenie firmy
2 Specyfika fazy rozruchu
3 Trudności i zagrożenia charakterystyczne dla fazy rozruchu
4 Problemy i zagrożenia – jak sobie z nimi radzić?
5 Zakończenie procesu uruchomienia – osiągnięcie platformy stabilnego biznesu
6 Specyfika fazy przyspieszonego wzrostu
7 Nowy wymiar problemów i zagrożeń występujących
8 Ewolucja systemu zarządzania w stadium przyspieszonego wzrostu
9 Przedsiębiorcza kultura organizacyjna
10 Plan wyjścia
11 Formy realizacji opcji wyjścia
12 Kluczowe kwestie związane z realizacją opcji wyjścia
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X