Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu / Twój biznes
Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
Twój biznes
 
Zadania do realizacji - Etap I
W ramach tego etapu należy dokonać oceny dotychczasowych własnych doświadczeń w poszukiwaniu pomysłów na biznes.
Pytania pomocnicze:
1. Czy istniał jakiś szczególny, powtarzalny kontekst sytuacyjny dla generowania pomysłów?
2. Liczba generowanych pomysłów, ewentualnie wariantów konkretnego pomysłu?
3. Źródła inspiracji?
4. Kierunki poszukiwań?
5. Czy były próby prowadzenia poszukiwań w sposób usystematyzowany?
6. Czy w poszukiwaniach uwzględniany był kontekst międzynarodowy?

Czy biorąc pod uwagę wyniki retrospektywnej analizy, zgodnie z p. 1-6 można coś zmienić, usprawnić w tej dziedzinie?

Zadania do realizacji - Etap II

1. Zidentyfikujuj atrakcyjne pomysły biznesowe, dokonaj ich wstępnej selekcji i weryfikacji przy pomocy Ewaluatora. Jako przykład wykorzystania tego narzędzia może służyć Studium przypadku AGAR w zakładce Przypadki. 
2. Zlokalizuj swój pomysł na mapie użyteczności produktu, określającXpozycję aktualnych dostawców oraz V swoją planowaną pozycję.
3. Opracuj wstępną koncepcję biznesu najbardziej obiecujących pomysłów (jednego lub więcej)
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X