Tekst
Text English
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Zadania
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Od wstępnej koncepcji do biznesplanu / Narzedzia
Od wstępnej koncepcji do biznesplanu
Narzedzia
 

Poniższe dokumenty jeden w Word a drugi w Excel to standardowe formaty służace do opracowania biznes planu. Jakkolwiek podstawowa struktura biznesplanu jest w znacznym stopniu ujednolicona to ujęcia, jakie można spotkać w praktyce sa dość zróżnicowane. Warto podkreślić, że  zwłaszcza format części opisowej został podporzadkowany celom dydaktycznych. W ramach poszczególnych działów i poddziałów zawarte są pytania uściślające, mające pomóc osobom przygotowującym biznesplan tak, by nie został pominięty jakiś istotny szczegół.

Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że ujednolicone formaty, zarówno częsci opisowej jak i analitycznej nie mogą z oczywistych względów uwzgldniać specyfiki branżowej, regionalnej czy też konkretnego rynku. Te specyficzne elementy muszą być uzupełnione indywidualnie przez osobę przygotowującą biznesplan.

Biznes Plan - cześć finansowa
Arkusz MS Excel
(144 KB)

Pobierz
 
Biznes Plan - część opisowa
Dokument MS Word
(542 KB)

Pobierz
 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X