Tekst
Text English
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Zadania
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Od wstępnej koncepcji do biznesplanu / Twój biznes
Od wstępnej koncepcji do biznesplanu
Twój biznes
 

Na tym etapie należy rozpocząć przygotowania do opracowania biznesplanu.

1. Zakładając, że wcześniej była opracowana wstępna koncepcja biznesu dokonujemy jej ponownej oceny pod kątem aktualności.

 2. Następnie ustalamy format biznesplanu, który uwzględnia specyfikę biznesu, jaki zamierzamy uruchomić oraz wprowadzamy dane uzyskane już wcześniej

 3. Teraz będziemy mogli uzupełniać format biznesplanu treścią, w miarę jak będziemy zdobywać kolejne informacje oraz jak koncepcja biznesu będzie ulegać uszczegółowieniu oraz modyfikacjom. Przykładowo jeśli na podstawie analizy porównawczej dokonamy wyboru formy prawnej planowanego przedsięwzięcia, będzie to w oczywisty sposób rzutowało na wysokośc kapitału założycielskiego

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X