Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Źródła finansowania / Wideo
Źródła finansowania
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Finansowanie nowego biznesu – generalne tendencje
2 Taktyka „stania na własnych nogach”
3 Dostosowanie modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu
4 Praktyczne metody maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków
5 Banki a nowy biznes
6 Zdolność kredytowa a wiarygodność finansowa
7 Preferowany profil i skala kredytowania początkujących przedsiębiorców
8 Wybór banku do współpracy
9 Fundusze pożyczkowe
10 Fundusze poręczeń kredytowych
11 Środki na rozruch z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
12 Venture capital
13 Aniołowie biznesu (business angels)
14 „Składanie” finansowania nowego biznesu
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X