Geneza programu
Dynamiczny segment przedsiębiorczości
Programy i metody dydaktyczne
Struktura materiałów pomocniczych
Zaproszenie do współpracy
Rejestracja / edycja danych
Materiały pomocnicze - Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Geneza programu

Pierwotną motywacją do napisania książki i wdrożenia szerszego Programu edukacyjno-doradczego w dziedzinie przedsiębiorczości była chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami nabytymi podczas uruchomienia i prowadzenia firmy Ernst & Young w latach 1990 – 2003. Brałem wówczas udział w budowaniu od zera firmy i prowadzenie jej aż do osiągnięcia przez nią znaczących rozmiarów (ponad 1000 zatrudnionych) oraz pełnej dojrzałości profesjonalnej i organizacyjnej, porównywalnej do mających kilkudziesięcioletnią tradycję europejskich firm audytorsko-doradczych.

Z przekazywaniem własnych doświadczeń wiąże się jednak kluczowa wątpliwość: czy można kogoś nauczyć skutecznych zachowań przedsiębiorczych? Czy o sukcesie w tej dziedzinie decydują raczej naturalne predyspozycje?

Odpowiadając twierdząco na powyższe pytanie możemy odwołać się do bogatego międzynarodowego dorobku, dotyczącego różnorodnych form szkolenia kandydatów na przedsiębiorców. Jest on, zwłaszcza w przypadku uczelni amerykańskich, rzeczywiście imponujący. Aktualnie programy w dziedzinie przedsiębiorczości oferuje 1600 ośrodków akademickich w USA – nie tylko szkoły biznesu, ale także uczelnie techniczne, rolnicze, itp. Podstawowym programem w ramach oferty programowej był i pozostaje przedmiot dotyczący uruchomienia nowego biznesu (new venture creation). Dzięki realizacji wspomnianych programów wykształcił się alternatywny model kariery absolwentów wyższych uczelni. Tak jak wcześniej najlepsi z nich kierowali się do pracy w wielkich transnarodowych koncernach, tak obecnie znaczna część z nich decyduje się na uruchomienie własnego biznesu bezpośrednio po studiach.

W Europie Zachodniej zainteresowanie programami dydaktycznymi w zakresie przedsiębiorczości na wyższych uczelniach pojawiło się dopiero w ostatnich latach. Jako przykład mogę podać, że kompleksowy nowoczesny podręcznik w języku niemieckim ukazał się w październiku 2004 r. (Fueglistaler, U., Mueller, C., Volery, T. (eds) , Entrepreneurship, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2004).

Z perspektywy Polski mamy szansę w stosunkowo krótkim czasie zmniejszyć dystans dzielący nas od najwyżej rozwiniętych krajów. Mamy bowiem do czynienia ze szczególnym efektem „korzyści z zacofania” dzięki możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. Argumenty w tej sprawie przedstawiłem na konferencji „E-learning w kształceniu akademickim”, SGH, Warszawa, 17 listopada 2005 (Cieślik, J. Nowoczesne technologie a „korzyści z zacofania”). W pierwszej kolejności możemy je wykorzystać dla uzyskania dostępu do bogatego zasobu wiedzy i praktycznych doświadczeń w dziedzinie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim na całym świecie. Po drugie, dzięki nowoczesnym technologiom istnieje możliwość upowszechnienia tzw. dobrych praktyk w skali ogólnopolskiej. Przykładem takich możliwości może być niniejszy wortal edukacyjno-doradczy.

Istnieje także trzeci kluczowy czynnik, decydujący o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Mam na myśli tzw. efekty sieciowe polegające na współpracy między wszystkimi interesariuszami Programu a zwłaszcza między wykładowcami zaangażowanych w realizację programów dotyczących przedsiębiorczości. Potencjalne do uzyskania korzyści są tu oczywiste a możliwe formy współpracy prezentuję szerzej w zakładce Zaproszenie do współpracy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X